Kontakt foreningen - DORS

Gå til indhold

Kontakt foreningen

Henvendelser til foreningen rettes til:

Specialtandlæge Palle Svanholt, Soløsevej 13, 2820 Gentofte
Telefon 39 65 87 99, E-mail dors@post.tele.dk

Indmeldelse: 
Du bedes venligst oplyst titel, navn og postadresse . 
Da foreningen ønsker at sende medlemsudsendelserne på e-mail bedes du endvidere opgive den e-mailadresse, du ønsker at foreningen benytter. 
Skal kontingentet betales af en kommune bedes kommunens navn, adresse og EAN-nummer oplyst

Adresseændring: 
Husk at meddele ændringer både i post– og e-mailmailadresser.
Udmeldelse: 
Bedes foretaget skriftligt (post eller e-mail).

Tilbage til indhold