DORS

Gå til indhold


Dansk Ortodontisk Selskabs formål er at fremme den faglige udvikling af ortodontien ved at udbrede kendskabet til ortodontisk forskning og praksis. Selskabet er åbent for alle tandlæger med interesse for ortodonti.

Foreningen holder 4 aftenmøder om året både i Århus og i København / webinarer med foredrag af 1-1½ times varighed. Efter foredraget byder foreningen på en let servering.
Hvert år i februar/marts måned holdes årsmøde med generalforsamling henholdsvis i København og Århus.
Det årlige kontingent er kr. 400,-, som opkræves 1. januar.
Kr. 200 ved indmeldelse efter 1. juli.Der planlagt medlemsmøder med Professor Emer., Dr. Odont Birte Melsen
i maj måned 2023

Der er medlemsmøder
Onsdag den 6. september 2023 kl. 19.30 i Remisen.

Torsdag den 7. september 2023 kl. 19.30 i Skt. Johannes Gårdens Store Sal.

Consultant orthodontist and Medicine doctor Margitha Björksved  
Open versus closed surgical exposure of palatally displaced canines.”              
                                                                                            

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold