DORS

Gå til indhold


Dansk Ortodontisk Selskabs formål er at fremme den faglige udvikling af ortodontien ved at udbrede kendskabet til ortodontisk forskning og praksis. Selskabet er åbent for alle tandlæger med interesse for ortodonti.

Foreningen holder 4 aftenmøder om året både i Århus og i København med foredrag af 1-1½ times varighed. Efter foredraget byder foreningen på en let servering.
Hvert år i februar/marts måned holdes årsmøde med generalforsamling henholdsvis i København og Århus.
Det årlige kontingent er kr. 300,-, som opkræves i marts måned.


Næste møder er:

Klinisk aften med de nyuddannede specialtandlæger fra 2021

Mandag den 10. januar 2022 kl. 18.30 i Remisen i Aarhus.

Torsdag den 27. januar 2022 kl. 19.30 i København i Skt. Johannes Gårdens Store sal.


Mødeindkaldelse


              
                                                                                            

    

 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbage til indhold